Theses 

Marketingová situační analýza vybrané firmy – Jana Kořenková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikání

Jana Kořenková

Bakalářská práce

Marketingová situační analýza vybrané firmy

Marketing situation analysis of the company

Anotace: Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je provedení marketingové situační analýzy vespolečnosti JAS Automotive s.r.o., zabývající se prodejem nových náhradních dílů a příslušenství pro automobily a jejich servisem. Obsahem této bakalářské práce jsouteoretická a praktická východiska problému, které budou využity pro uskutečnění situačníanalýzy, pomohou určit postavení firmy v konkurenčním prostředí a zhodnotit bariéryv podnikání. Vyhodnocením analýzy firmy zjistit silné a slabé stránky, příležitostia ohrožení, následně navrhnout opatření pro zlepšení současného stavu.Hlavním přínosem bakalářské práce bude zpracování situační analýzy vybrané firmy nazákladě teoretických poznatků a vlastních praktických zkušeností studenta z příslušnéhooboru. Následně i doporučení ke zlepšení dosavadní situace v uvedené firmě.

Abstract: Target of this bachelor thesis is construction marketing situation analysis incompany JAS Atomotive ltd, the company business is selling new spare parts and otherequipment for cars and car service. This bachelor thesis is summary of theoretical andpractical information about the subject, which will be used for preparing and makingsituation analysis of the company, also it will help to map the company position in acompetitive environment in the market, determine competitors and identify main barriersto entry into this business. The analysis should help to evaluate company data andidentify its strengths and weaknesses, opportunities and threats and subsequently recommendfuture strategy and future actions for company improvement.The main benefit of this bachelor thesis is preparing company marketing situation analysisbased on theoretical knowing and practical experience of the university student.Afterwards found the suggestions for improvement in current company situation.

Klíčová slova: 7S faktorů firmy McKinsey, SWOT analýza, Marketing, Guerilla marketing, marketingový mix, situační analýza, Porterova analýza

Keywords: Marketing, Guerilla marketing, marketing MIX, marketing situation analyst, Porter’s model five forces, The McKinsey 7S model, SWOT analysis

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
https://is.vspp.cz/zp/5461 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 1. 2019 22:44, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz