Martin Hála

Bakalářská práce

Pracovní výkon a jeho determinanty

Work performance and its determinants
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaobírá pracovním výkonem a jeho determinanty. Její rozdělení je na teoretickou a praktickou část. Předmětem práce je analýza systému hodnocení pracovního výkonu. Teoretická část nejprve předkládá po-třebné definice pracovního výkonu. Dále se zaměřuje na významnost personál-ní práce ve spojení s následnými determinanty pracovního výkonu. Ty rozebírá v dalších kapitolách o hodnocení …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with work performance and its determinants. It is divided into theoretical and practical part. Subject of this work is performance evaluation system analysis. At first, theoretical part describes the definitions of work performance. Then it puts focus on importance of human resources in connection with work performance determinants. They are described in the next chapters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2020
  • Vedoucí: Ing. Viliam Záthurecký, MBA
  • Oponent: Mgr. Ing. Jan Žák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Podniková ekonomika a management / Podniková ekonomika a management