Jana Urbanová

Diplomová práce

Herní terapie v českých nemocnicích

Play Therapy in Czech hospitals
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku herní terapie a práce herního specialisty na dětských odděleních. Teoretická část charakterizuje problematiku hospitalizace dětí, definuje hru, herní terapii, její historii a činnosti herního specialisty. Praktická část je rozdělena na kvantitativní šetření četnosti herní terapie na dětských odděleních v ČR a kvalitativní část rozebírající herní terapii na …více
Abstract:
This thesis is focused on the play therapy and the work of play specialist in the pediatric departments. The theoretical part describes the hospitalization of children, defines the game, play therapy, its history and activities of play specialist. The practical part is divided into the quantitative survey of the frequency of play therapy, the equipment and the components used in play therapy in pediatric …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Urbanová, Jana. Herní terapie v českých nemocnicích. Pardubice, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií