Eva MRÁZKOVÁ

Bakalářská práce

Drogy a drogová závislost mládeže

Drugs and drug addiction Youth
Anotace:
Práce řeší problematiku drog a drogové závislosti mladistvých. Zaměřuje se především na rozdělení drog legálních a nelegálních, dále také na rizikové situace a prevenci. Cílem je sestavení prezentace a grafů, které budou sloužit k dalšímu využití a prevenci před užíváním drog pro studenty středních škol.
Abstract:
Work solves the problem of drug addiction juvenile. It focuses primarily on the split of legal drugs illegal, and also to prevent risky situations. The aim is to build a presentation of charts, which will serve to further use to the prevention of drug use for high school students.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedoucí: Doc.Dr.Ing. Miroslav Merenda

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MRÁZKOVÁ, Eva. Drogy a drogová závislost mládeže. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů