Jana PUDÍKOVÁ

Diplomová práce

Prediktory čtenářského vývoje v kontextu rizika specifických poruch učení.

Predictors of reading skills development in the context of risk of specific learning disabilities.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá možnostmi predikce dyslexie u dětí mladšího školního věku. Práce je členěna do dvou částí části teoretické a části praktické. V úvodu části teoretické nahlížím do oblasti čtenářského vývoje. Nosnou konstrukci poté představují způsoby predikce čtenářského neúspěchu a následná diagnostika dyslexie. V tomto ohledu pracuji s dítětem předškolního věku a žákem na počátku školní …více
Abstract:
This thesis explores the possibilities of dyslexia prediction at primary children. It is divided into two parts a theoretical one and a practical one. The introduction of the theoretical part is focused on the children reading skills development. However, the possibilities of reading failure prediction and diagnosis of dyslexia are the key content of this part. In this respect I focus on the preschoolers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014
Zveřejnit od: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PUDÍKOVÁ, Jana. Prediktory čtenářského vývoje v kontextu rizika specifických poruch učení.. Č. Bud., 2014. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 29. 4. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol, Základy speciální pedagogiky pro 1. stupeň ZŠ

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses r6ea2c r6ea2c/2
29. 4. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
29. 4. 2014
Bulanova, L.
30. 4. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.