Theses 

Projekt, výukový projekt matematika formouhry – Lukáš Carboch

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Lukáš Carboch

Diplomová práce

Projekt, výukový projekt matematika formouhry

Project, project mathematics teaching through play

Anotace: Tato diplomová práce je zaměřena na projektové vyučování, které se zabývá problematikou zlomků u žáků běžné školní docházky a u žáků se specifickými poruchami matematických schopností a dovedností. Srovnáváme tradiční vyučování s projektovou metodou, kde zjišťujeme přednosti jednotlivého vyučování

Abstract: This thesis is focused on teaching project, which deals with fragments of normal school pupils and pupils with specific abilities and mathematical skills. Compare the traditional method of teaching with the project, where we see the primacy of the individual school

Klíčová slova: Projekt, tradiční vyučování, projektové vyučování, kooperativní vyučování, projektová metoda, kostra, statistika, autismus, Aspergerův syndrom, Touretův syndrom, dyskalkulie, distributismus, zlomek, čitatel, jmenovatel, zlomková čára

Keywords: Project, the traditional teaching, project teaching, cooperative teaching, project method, bone, statistics, autism, Asperger syndrome, Touretův syndrome, dyscalculia, distributismus, fraction, numerator, denominator, broken line

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: Jitka Laitochová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2010 dostupné: světu
PDF PDF


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 15:05, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz