Milan VOSÁHLO

Bakalářská práce

Vývoj metod pro pokročilou integraci simulačních nástrojů na bázi standardu "FMI 2.0 for Model Exchange" a její validace na modelu vybraného energetického zařízení

Development of methods for advanced integration of simulation tools based on "FMI 2.0 for Model Exchange " standard and its validation on selected model of energetic device
Anotace:
Tato práce vznikla za účelem ověření funkčnosti standardu FMI/FMU, stručného vysvětlení jeho principu, provedení simulací na jednodušším i složitějším modelu a poukázání na problémy, které se vyskytují při práci s tímto standardem při procesu vývoje od Model in the Loop simulací až po Hardware in the Loop. Problémy vzniklé při práci s FMI/FMU standardem i vývojovými prostředími jsou v této práci rozebrány …více
Abstract:
The main goal of this thesis is to clarify the functionality of the FMI/FMU standard through the explanation of the basic principles of the Functional Mock-up Interface, the testing of several models and the finding of an explanation - and if possible of a solution - for problems that have occurred while working with this standard in the process of development from the Model in the Loop up till the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Čech, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOSÁHLO, Milan. Vývoj metod pro pokročilou integraci simulačních nástrojů na bázi standardu "FMI 2.0 for Model Exchange" a její validace na modelu vybraného energetického zařízení . Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/