Bc. et Bc. Jan Mokrý

Diplomová práce

Fenomenologická analýza životní zkušenosti dlouhodobých uživatelů opioidů

Phenomenological analysis of life experience of long-term users of opioids
Anotace:
Práce se snaží zachytit specifickou zkušenost lidí, kteří se stali dlouhodobě závislými na opioidech. Práce si klade za cíl přiblížit jejich každodenní vnímání, prožívání a myšlení. V teoretické části se autor snaží postihnout zejména šíři současných teorií o příčinách závislosti, které tvoří tzv. bio-psycho-socio-spirituální model závislosti. Ve výzkumné části autor, pomocí fenomenologické interpretativní …více
Abstract:
The thesis seeks to capture a specific experience of people who became long-term addicted on opioides. The work aims to approach to their everyday perception, feelings and thinking. In the theoretical part, the author tries to mainly cover the range of the contemporary theories about the causes of addiction which constitute the so-called bio-psycho-socio-spiritual model of addiction. In the research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2014
  • Vedoucí: MgA. Lenka Remsová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Stanoev, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta