Veronika Šaloušková

Bakalářská práce

Průzkum aktivit lázeňského charakteru v lázních Luhačovice

A Survey of Spa Activities in the Luhačovice Health Resort
Anotace:
Tato práce si klade za hlavní cíl charakterizovat a zhodnotit aktivity lázeňského charakteru v lázních Luhačovice v konkurenci globálního světa a snaží se uvést doporučení rozvoje. První část práce je zaměřena na terminologii cestovního ruchu z odborné literatury a také představuje SWOT analýzu, která je později aplikována na lázně Luhačovice. Další části práce se zabývají popisem lázní Luhačovice …více
Abstract:
This work has the main objective to characterize and evaluate the nature of activities at the spa resort Luhačovice in the world of global competition and try to give recommendations for development. The first part focuses on the terminology of the tourism literature as well as a SWOT analysis, which is later applied to the bath Luhacovice. Other sections deal with the description of the spa Luhacovice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: Václav Lednický
  • Oponent: Petra Lednická

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika cestovního ruchu