Bc. Nela Sidorová

Master's thesis

Online marketingová komunikace vybrané firmy

Online marketing communication of a selected company
Abstract:
Cílem práce je v návaznosti na současný stav ve firmě vybudování a optimalizace marketingové komunikace v online prostředí. Teoretická část obsahuje teorii komunikačního mixu a dále popis jednotlivých dostupných nástrojů online marketingové komunikace, jako jsou web, PPC kampaně, SEO, remarketing, E-mailing, tvorba obsahu, sociální média a další. Praktická část se zabývá představením vybrané společnosti …more
Abstract:
On the basis of the current situation in the company, the aim of this thesis is to create and optimize marketing communication in an online environment. The theoretical part contains the theory of communication mix and the description of individual available tools related to online marketing communication, such as the web, PPC campaigns, SEO, remarketing, e-mailing, content creation, social media, …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2021
  • Supervisor: Ing. Martin Klepek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné