Laura Bottková

Bachelor's thesis

Vizuální styl akce Born to Trick Challenge 2016 a jeho aplikace v digitálních médiích

Visual Identity of the Born to Trick Challenge 2016 Event and Its Application in Digital Media
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá vizuálním stylem sportovní akce Born to Trick Challenge 2016. Teoretická část v krátkosti popisuje termín vizuální styl a představuje jednotlivé sportovní disciplíny, které jsou hlavní myšlenkou akce. Také analyzuje přístupy k vizuální prezentaci různorodých sportovních akcí. Praktická část bakalářské práce představuje nové řešení vizuálního stylu akce Born to Trick …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the visual style of the Born to trick Challenge 2016 sport event. The theoretical part briefly describes terminology of visual style and introduces the various sports disciplines, which are the main idea of the event. It also analyses the ap-proaches to the visual presentation of diverse sporting events. The practical part presents a new solution for the visual identity …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2016
Accessible from:: 13. 5. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: M. A. Bohuslav Stránský

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Bottková, Laura. Vizuální styl akce Born to Trick Challenge 2016 a jeho aplikace v digitálních médiích. Zlín, 2016. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.5.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Bachelor programme / field:
Visual Arts / Multimedia and Design - Digital Design