Bc. Victoria Shestakova

Diplomová práce

Angažovanost a rozvoj zaměstnanců v MSP

Engagement and development employees in SMEs
Anotace:
Diplomová práce charakterizuje angažovanost a rozvoj zaměstnanců jako nedílné součásti efektivnípráce.Jde o koncepci řízení lidských zdrojů, která představuje systém teoretických a metodických způsobů, které odhalí větší roli lidských zdrojů nejen jako ekonomický zdroj, který přináší zisk, ale také sociální hodnoty organizace. Diplomová práce se zabývá úlohou angažovanosti, která je kvalitativním aspektem …více
Abstract:
The thesis characterizes engagement and staff development as an integral part of effective work. It is the concept of human resource management, which is a system of theoretical and methodological ways that reveal the increasing role of human resources, not only as an economic resource that brings a profit, but also the social values of the organization. The thesis deals with the role of commitment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.
  • Oponent: Ing. Jiří Zahrádka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní