Bc. Martin Řapek

Bakalářská práce

Manažerské znalosti a dovednosti jako nástroj vedení lidí

Managerial Knowledge and Skills as a Tool for Leadership
Anotace:
Cílem práce je komparace vybraných kvalifikačních a osobnostních požadavků na manažera na střední úrovni řízení v neziskovém sektoru, komerční sféře a státní správě na území Ústeckého kraje. V oblasti osobnostních požadavků srovnávám důležitost předem vybraných měkkých dovedností, z nichž dále stanovuji soubor „TOP 5“ nejžádanějších. V oblasti kvalifikačních požadavků srovnávám v těchto třech segmentech …více
Abstract:
The aim of the thesis is the comparison of the chosen personal demands and demands of qualification on manager in the middle management in non-profit sector, commercial sphere and public administration in the Ústí Region. In the area of personal demands I compare the importance of beforehand chosen soft skills from which I thence determine the file of „TOP 5“ the most required demands. In the area …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Alena Pilousová
  • Oponent: Ing. Evžen Sýkora, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS