Bc. Martin Řapek

Bachelor's thesis

Manažerské znalosti a dovednosti jako nástroj vedení lidí

Managerial Knowledge and Skills as a Tool for Leadership
Abstract:
Cílem práce je komparace vybraných kvalifikačních a osobnostních požadavků na manažera na střední úrovni řízení v neziskovém sektoru, komerční sféře a státní správě na území Ústeckého kraje. V oblasti osobnostních požadavků srovnávám důležitost předem vybraných měkkých dovedností, z nichž dále stanovuji soubor „TOP 5“ nejžádanějších. V oblasti kvalifikačních požadavků srovnávám v těchto třech segmentech …more
Abstract:
The aim of the thesis is the comparison of the chosen personal demands and demands of qualification on manager in the middle management in non-profit sector, commercial sphere and public administration in the Ústí Region. In the area of personal demands I compare the importance of beforehand chosen soft skills from which I thence determine the file of „TOP 5“ the most required demands. In the area …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2013
  • Supervisor: PhDr. Alena Pilousová
  • Reader: Ing. Evžen Sýkora, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS