Anh Ngo Thi Ngoc

Bakalářská práce

Kreditní riziko - rating Bank of England

Credit risk - rating Bank of England
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na teoretický výklad na možnost měření a řízení kreditních rizik. Cílem této práce je zkoumání přehledu o finančních rizicích, pojetí jednotlivých rizik a jejich kvalifikace, větší část je věnována úvěrovému riziku a důležitost risk managementu. Dále se práce zabývá možností přístupu k měření a modelování kreditního rizika a dopadem nového konceptu Basel II na řízení úvěrového …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on theoretical interpretation of credit risk measurement and management. The goal of this thesis is to figure out the overview of financial risks, their definition, with big aim on credit risk and risk management, the way to approach credit risk with credit models and the impact of Basel II on credit risk management (STA, FIRB, AIRB). The thesis will concern with rating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: Naděžda Blahová
  • Oponent: Jaroslav Brada

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/63588

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví