Mgr. Lukáš Burián

Diplomová práce

Ambiguity and vagueness of legal terms in the context of Regulation (EC) No 261/2004

Ambiguity and vagueness of legal terms in the context of Regulation (EC) No 261/2004
Anotace:
Práce se zabývá neurčitostí pojmů v kontextu Nařízení (EC) 261/2004. Autor předkládá základní teoretické přehledy k neurčitosti právních pojmů a interpreta-ci práva. Následně poskytuje stručný přehled právních pramenů se zvláštním za-měřením na Nařízení (EC) 261/2004. V praktické části potom analyzuje rozsudky Evropského Soudního Dvora, přičemž se snaží vystihnout podstatu principů chráněných nařízením …více
Abstract:
The thesis deals with the vagueness of term in the context of the Regulation (EC) 2004/261. The author presents elementary overviews of vagueness of legal terms and interpretation of law. Followingly, he provides a brief overview of legal sources especially the Regulation (EC) 2004/261. In the practical part, he anal-yses the case-law of the European Court of Justice, while trying to specify the principles …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo