Bc. Pavel Čopf

Master's thesis

Elity a média v rámci výuky mediální výchovy

Elites and media in the media literacy education
Anotácia:
Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na prostředí médií a elit. Cílem práce je dokázat vliv společensko-mocenských elit na masové sdělovací prostředky a poukázat na rizikové faktory, kterými mohou média negativně ovlivňovat nejmladší generace společnosti. Dále se práce věnuje ne/dostatečnosti výuky mediální gramotnosti a mediální výchovy jako celku na základních popřípadě středních školách. Práce …viac
Abstract:
The focus of this thesis is the environment of media and elites. The main aims are to prove the influence of elites in power on mass media and to point out risk factors that may be used by media for influencing the youngest generation of the society. Aside from this the thesis examines the topic of media literacy education and media education as such in the Czech school system. Not only the risk of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedúci: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Učitelství dějepisu pro základní školy