Bc. René Chudý

Diplomová práce

Řízení a vedení lidí v organizaci: uplatňování principů autonomie, zodpovědnosti a transparentnosti

Managing and leading people in an organization: applying the principles of autonomy, accountability and transparency
Anotace:
Abstrakt: Cílem této práce je analýza řízení a vedení lidí ve vybrané organizaci v kontextu současných trendů, při uplatňování principů autonomie, zodpovědnosti a transparentnosti. Vybranou organizací pro zjištění stavu řízení a vedení lidí je společnost BOIS Services s.r.o. Výzkumná pracoviště jsou v Opavě a v Ostravě. Jako metoda výzkumu je pro tuto práci zvolená kombinace dotazníkové metody a rozhovoru …více
Abstract:
Abstract: The aim of this theses is to analyse the management and leadership of people in a selected organization in the context of current trends in applying the principles of autonomy, responsibility and transparency. The selected organization for the management and leadership of people is BOIS Services s.r.o. The research workplaces are situated in Opava and Ostrava. As a research method for this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lukáš Durda
  • Oponent: Radim Maňák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.