Tomáš DUBINA

Bakalářská práce

Využití neuronových sítí v BCI systémech založených na evokovaných potenciálech SSVEP

Using neural networks in BCI systems based on Steady State Visually Evoked Potentials
Anotace:
Cílem této práce je prozkoumat využití neuronových sítí v BCI systémech založených na ustálených vizuálně evokovaných potenciálech (SSVEP). V této práci se zabývám návrhem jednoduchého BCI systému, který je založen na SSVEP a následně implementaci části klasifikačního systému. Klasifikační systém je založen na klasifikaci EEG dat zvolenou neuronovou sítí. Aby byla klasifikace možná, byl vytvořen scénář …více
Abstract:
The work evaluates neural networks in BCI systems based on steady-state visually evoked potentials (SSVEP). We discuss the design of a simple BCI system based on the SSVEP and then implement a part of the classification system. Classification is based on the neural network classification of EEG data. To obtain these data, an experiment scenario was created. The data were acquired at the Department …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 8. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lukáš Vařeka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DUBINA, Tomáš. Využití neuronových sítí v BCI systémech založených na evokovaných potenciálech SSVEP. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/