Bc. Karolína HOLEČKOVÁ

Master's thesis

Odhad věku a přírůstků lastur perlorodky říční (Margaritifera margaritifera)

Assessment of age and growth increments of pearl mussel (\kur{Margaritifera margaritifera}) shells
Abstract:
Cílem diplomové práce bylo podle morfometrických parametrů a stáří uhynulých perlorodek říčních vyhodnotit kvalitu lokalit výskytu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) a posoudit jejich vhodnost pro případné vysazení juvenilních jedinců. Věk uhynulých jedinců byl určován z obarveného příčného řezu lasturou z perleťové vrstvy. Sběr lastur probíhal v roce 2015 a 2017 na lokalitách v ašské …more
Abstract:
The aim of the diploma thesis was to assess the quality of localities and their suitability for possible juvenile reintroduction based on the morphometric parameters and the age of dead freshwater pearl mussels (Margaritifera margaritifera). The age of the dead individuals was determined from the stained cross section of pearl shell layer. Shells were sampled on localities in Aš (Bystřina, Lužní potok …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2018

Thesis defence

 • Supervisor: doc. RNDr. Irena Šetlíková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HOLEČKOVÁ, Karolína. Odhad věku a přírůstků lastur perlorodky říční (Margaritifera margaritifera). Č. Budějovice, 2018. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Agriculture

Master programme / field:
Agriculture Specialization / Biology and protection of "hobby" organisms

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses r6x3pn r6x3pn/2
15/5/2018
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
15/5/2018
Bulanova, L.
16/5/2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.