Bc. Štěpán Groll

Master's thesis

Vzdělávací cíle v gymnaziálním geografickém vzdělávání (GGV)

Educational objectives in secondary geographical education
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá otázkou vzdělávacích cílů v gymnaziálním geografickém vzdělávání. Práce je rozdělena na tři části. První část se věnuje teorii a taxonomii vzdělávání a zabývá se současnou podobou vzdělávacích dokumentů v ČR. Druhá část se věnuje popisu a analýze zahraničních vzdělávacích dokumentů na vybraných příkladech (USA, Německo, Slovensko). V poslední části je jejich porovnání …more
Abstract:
This diploma thesis deals with Educational objectives in secondary geographical education. The work is divided into three parts. The first part deals with theory and taxonomy of education and with the current form of education documents in the Czech Republic. The second part is devoted to description and analysis of foreign educational documents of the selected countries (USA, Germany, Slovakia). In …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2012
  • Supervisor: doc. RNDr. Alois Hynek, CSc.
  • Reader: RNDr. Vladimír Herber, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta