Mgr. Michaela Mach, Ph.D.

Disertační práce

Mytologické a magické z hlediska živé morfologie ve výtvarné kultuře

Mythological and magical in term of living morfology in visual culture
Anotace:
Existuje mnoho důkazů, že koncept duchovního a duševního probuzení k tvořivému vnímání a spoluúčasti na vytváření umění a kulturního světa obecně, není jenom fenoménem jakési konceptuální myslivé činnosti člověka (pokud možno člověka v oboru dostatečně cvičeném), ale je také výsledkem tělesného logu – v těle/médiu koncentrované kolektivní zkušenosti, která má být probuzena. Jedná se o proces, který …více
Anotace:
y, Tělesné projevy, Změny vnímání - Vize (entoptické, archetypální). Změněné a hraniční stavy vědomí (Psychické otevření (otevření mimosmyslového vnímání) na základě mentální techniky, Změny vědomí ve formě náhlého vhledu či blíže neurčené spirit. zkušenosti, Komunikace s duchovními průvodci – channeling, Pocit sjednocujícího vědomí). Výtvarná tvorba a spirituální zkušenost (Vliv spirituální zkušenosti …více
Abstract:
It has been proved, that conception of spiritual awakening to creative perception and participation on creating art and cultural world generally is not only a phenomena of some conceptual mind work of human being (trained in the field if possible), but is also determined by physical existence of each mediator of collective experience, which shall be awoken. This process is known in all cultures and …více
Abstract:
perience, Communication with spiritual guide – channelling, Sense of unified consciousness). Visual artwork and spiritual experience (Influence of spiritual experience on production method, Influence of spiritual experience on pictured motives: Working with imaginary and archetypal symbolism, Relation between experience of the untold and means of artistic expressions). I have added one element to broaden …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 4. 2009
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Havlíček, doc. PhDr. Olga Badalíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Výtvarná výchova

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.