Theses 

Vizualizace analytických dat z konferenčního systému – Bc. Tomáš Hrušo

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic

Display description
  • No theses on a related topic available.

Bc. Tomáš Hrušo

Master's thesis

Vizualizace analytických dat z konferenčního systému

Visualization of conference system data

Abstract: The thesis focuses on the creation and implementation of visualizations for the Eventee conference system developed by Touch Art. The aim of the thesis is to implement a set of visualizations that can be used by the organizer to easily compare the various lectures on the basis of feedback from visitors of their conference. Lecture comparison is based on the two main attributes, the number of ratings and average rating. The thesis implements five visualizations and their evaluation in the form of user testing. The resulting web application contains three basic views, where on the first one user can choose from the list of their conferences, on the second one user can choose which lectures they are interested in and want to compare and on the last screen they are be able see a detailed comparison of the selected lectures.

Abstract: Práca sa venuje tvorbe a implementácii vizualizácií pre konferenčný systém Eventee vyvinutý firmou Touch Art. Cieľom tejto práce je implementovať súbor vizualizácií, pomocou ktorých môže organizátor jednoducho a prehľadne porovnať rôzne prednášky na základe spätnej väzby od návštevníkov svojej konferencie. Porovnávanie prednášok prebieha na základe dvoch hlavných atribútov, počtu hodnotení a priemernom hodnotení. Práca dospeje ku implementácii piatich vizualizácií a ich vyhodnoteniu formou užívateľského testovania. Výsledná webová aplikácia bude obsahovať tri základné zobrazenia, kde na prvej si užívateľ vyberie zo zoznamu svojich konferencií, na druhej si zvolí prednášky, ktoré ho zaujímajú, a ktoré chce porovnať, a na poslednej obrazovke uvidí detailné porovnanie vybratých prednášok.

Keywords: interaktívna vizualizácia, konferenčný systém, konferencia, Eventee, JavaScript, D3.js, AngularJS, hala, prednáška, hodnotenie

Language used: Slovak

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2017
  • Supervisor: doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Jan Byška, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Go to top | Current date and time: 24/4/2019 20:18, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz