Mgr. Pavlína Dušková

Bakalářská práce

Žena v dramatických báchorkách Josefa Kajetána Tyla

Woman in the dramatic fairy tales of Josef Kajetán Tyl
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce je zaměřena na ženské postavy v dramatických báchorkách Josefa Kajetána Tyla: Strakonický dudák aneb Hody divých žen (1847), Tvrdohlavá žena a zamilovaný školní mládenec (1849), Jiříkovo vidění (1849) a Lesní panna aneb Cesta do Ameriky (1850). Práce se zabývá typologií ženských postav a jejich funkcí v dramatických báchorkách. Součástí práce je zpracování dobových ohlasů …více
Abstract:
This thesis is focused on female characters in selected dramatic fairy tales of Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák aneb Hody divých žen (1847), Tvrdohlavá žena a zamilovaný školní mládenec (1849), Jiříkovo vidění (1849) and Lesní panna aneb Cesta do Ameriky (1850). This thesis deals with the typology of female characters and their functions in these dramatic fairy tales. One part of the work is the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Fránek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta