Martin ŠPÁNEK

Bakalářská práce

Česká republika jako aktér v politickém systému Evropské unie

Czech Republic as an actor in the political system of the European Union
Anotace:
Tato bakalářká práce se zaměřuje na Českou republiku a její roli, jakožto aktér v politickém systému Evropské unie. V souvislosti s tímto tématem jsou zmíněny veřejně politické procesy, konkrétně: nastolování agendy, rozhodovací procesy a implementace politik. Cílem této práce je indentifikovat roli České republiky v Evropské unii. V práci jsou zmíněna i témata, týkající Českého předsednictví v Radě …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on Czech Republic and her role as an actor in the political system of the European Union. In connection with this topic, there are mentioned public policy processes, specifically: agenda setting, decision-making processes and implementation of policies. The aim of this thesis is to identify the role of Czech Republic in the European Union. There are also mentioned topics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Jurek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠPÁNEK, Martin. Česká republika jako aktér v politickém systému Evropské unie. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/