Tomáš DOLEŽEL

Bakalářská práce

Audiovizuální prostředky pro podporu výuky v LMS Moodle

Audiovisual resources to support teaching in LMS Moodle
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je vytvoření e-learningové audiovizuální metodické podpory primárně pro učitelé středních škol v rámci kurzu Tvorba interaktivního kurzu v prostředí LMS Moodle. Kurz je vytvořen v prostředí LMS Moodle Ostravské univerzity, katedry informačních a komunikačních technologií. Práce je zpracována ve dvou částech. První část je teoretická a zabývá se vymezením pojmu e-learning …více
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is the creation of e-learning audiovisual methodological support tools for secondary school teachers in the course Creating an interactive course in the LMS Moodle environment. The course is designed in the LMS Moodle environment of the University of Ostrava, Department of Information and Communication Technologies. The work is processed in two parts. The first part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Homanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOLEŽEL, Tomáš. Audiovizuální prostředky pro podporu výuky v LMS Moodle. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

Práce na příbuzné téma