Mgr. Pavel Veverka

Bachelor's thesis

Interakce CTD-interakčních domén s C-teminální doménou RNA polymerázy II

Interaction of CID domains with CTD or RNA Pol II
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje studiu a určení struktury posttranslačně modifikované CTD RNA Polymerázy II pomocí NMR spektroskopie. C-terminální doména neboli karboxyl terminální doména (CTD) RNA Polymerázy II má speciální biologické funkce během různých fází transkripčního cyklu, determinované změnami, jako je například post-translační fosforylace, což vede k ovlivnění afinity CTD k proteinovým …more
Abstract:
This thesis deals with study and determination of the structure of post-translationally modified RNA polymerase II CTD using NMR spectroscopy. C-terminal domain or the carboxyl terminal domain (CTD) of RNA polymerase II has a special biological function during the various phases of the transcription cycle, determined by its changes, such as post-translational phosphorylation, which leads to influence …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2013
  • Supervisor: Mgr. Karel Kubíček, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta