Bc. Josef Mezera

Bakalářská práce

Parsování a využití XML v bankovním systému

Parsing and usage of XML in banking system
Anotace:
Tato bakalářská práce komplexně pojednává o značkovacím jazyce XML a možnostech zpracování a spravování XML dokumentů prostřednictvím programovacího jazyka Java. Cílem práce je demonstrovat možnosti použití XML např. k přenosu dat mezi business systémy v bankovním sektoru, pro tvorbu dávkových souborů v jazyku ANT nebo pro vývoj a správu uživatelské dokumentace ve formátu DocBook.
Abstract:
This bacherol’s work globally disserts on a markup language XML and the possibilities of processing and maintaining of XML documents with means of Java programming language. The work’s goal is to demonstrate the potentialities of XML usage, e.g. data transfer across business systems in the bank sector, batch files creation in ANT language, or development and maintenance of a user documentation in DocBook …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jaromír Malenko, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní