Bc. Zuzana JANÁČKOVÁ

Diplomová práce

Použití anglických textů ve výuce anglického jazyka

English texts in English teaching
Abstract:
This thesis deals with written authentic materials and their use in English teaching. It is divided into two main parts. The theoretical part provides essential information about authentic materials in general, their classification and both advantages and disadvantages of their use. The thesis presents a closer look at reading skills and reading strategies followed by a section desribing the criteria …více
Abstract:
Diplomová práce se zabývá autentickými materiály při výuce anglického jazyka. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretická část poskytuje důležité informace o autentických materiálech v obecné rovině, jejich klasifikaci a výhody a nevýhody jejich použití. Práce také přináší bližší pohled na "reading skills" a "reading strategies", tato část je následována částí popisující kritéria pro výběr …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANÁČKOVÁ, Zuzana. Použití anglických textů ve výuce anglického jazyka. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická