Bc. Dinara Kanatova

Bakalářská práce

Projevy diskriminace při výběru a přijímání zaměstnanců v MSP

Display of the discrimination at choice and admission employee to the small and central enterprise
Anotace:
Tématem této bakalářské práce jsou projevy diskriminace při výběru a přijímání zaměstnanců v malých a středních podnicích. Do práce byly vybrány tři nejběžnější a nejrozšířenější typy diskriminací, a to diskriminace podle věku, diskriminace podle pohlaví a možná diskriminace na osobách se zdravotním postižením. Všechny vybrané typy a projevy diskriminace budou analyzovány jak z teoretického, tak i …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is display of the discrimination at choice and admission employee to the small and central enterprise. To work were selected the three most common and widest types of discrimination, discrimination by age, by gender and possibly discrimination against persons with disability. All selected types and display of the discrimination will analyzed from theoretical and practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.
  • Oponent: PhDr. Hana Navarová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní