Bc. Daniela Červenková

Diplomová práce

Translator’s Style in the English Translations of the Novels Saturnin and Myši Natálie Mooshabrové

Translator’s Style in the English Translations of the Novels Saturnin and Myši Natálie Mooshabrové
Anotace:
Tato diplomová práce zkoumá, jak překladatel literárních textů ve svých anglických překladech přistupuje k problematice zachování individuálního autorského stylu dvou rozdílných českých autorů a zároveň také analyzuje osobní styl překladatele. Práce se zaměřuje na analýzu románů Saturnin od Zdeňka Jirotky a Myši Natálie Mooshabrové od Ladislava Fukse, které do angličtiny přeložil překladatel Mark Corner …více
Abstract:
The diploma thesis examines how a literary translator approaches the recreation of individual writing style of two different Czech authors in his translations of their works into English, as well as analyses the translator's own personal translating style. The analysed novels are Saturnin by Zdeněk Jirotka and Myši Natálie Mooshabrové by Ladislav Fuks, which were translated by the translator Mark Corner …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2020
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Renata Kamenická, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta