Ing. Marek Janata

Diplomová práce

Analýza hlavních komponent při identifikaci větrných ramp

Identification of Wind Ramps with Principal Component Analysis
Anotace:
Cílem práce je analýza časové řady generované větrné energie za účelem identifikace a předpovědi prudkých nárůstů a poklesů v krátkém časovém horizontu. V rámci implementační části bude vytvořen software, který bude automaticky analyzovat načtená data. Provede identifikaci větrných ramp dle různých definic, dle zadané citlivosti. Automaticky vygeneruje tabulky podmíněných pravděpodobností větrné rampy …více
Abstract:
The aim of this work is to analyze the time series generated by wind power in order to identify and forecast sharp rise and fall in the short term. As part of the implementation, a software will be created that will automatically analyze the retrieved data. The software will identify the wind ramps according to various definitions, according to the desired sensitivity. It will automatically generate …více
 

Klíčová slova

rampa energie vítr verifikace tabulka
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jana Heckenbergerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Janata, Marek. Analýza hlavních komponent při identifikaci větrných ramp. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.