Ing. Marek Janata

Master's thesis

Analýza hlavních komponent při identifikaci větrných ramp

Identification of Wind Ramps with Principal Component Analysis
Abstract:
Cílem práce je analýza časové řady generované větrné energie za účelem identifikace a předpovědi prudkých nárůstů a poklesů v krátkém časovém horizontu. V rámci implementační části bude vytvořen software, který bude automaticky analyzovat načtená data. Provede identifikaci větrných ramp dle různých definic, dle zadané citlivosti. Automaticky vygeneruje tabulky podmíněných pravděpodobností větrné rampy …more
Abstract:
The aim of this work is to analyze the time series generated by wind power in order to identify and forecast sharp rise and fall in the short term. As part of the implementation, a software will be created that will automatically analyze the retrieved data. The software will identify the wind ramps according to various definitions, according to the desired sensitivity. It will automatically generate …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Jana Heckenbergerová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Janata, Marek. Analýza hlavních komponent při identifikaci větrných ramp. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

University of Pardubice

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Master programme / field:
Information Technology / Information Technology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.