Bc. Pavel VOZKA

Bakalářská práce

Strategie zvládání stresu ve vybrané sportovní disciplíně - běh na lyžích

Stress management strategy in selected sports discipline - cross-country skiing
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou strategií zvládání stresu u vrcholových sportovců v běhu na lyžích. V teoretické části je popsána disciplína běhu na lyžích, teorie stresu, strategie zvládání stresu a oblast psychologie sportu. Získané poznatky jsou poté aplikovány do kapitoly s názvem Problematika stresu a sportu. Cílem empirické části je na základě stanovených hypotéz zjistit diference v používaných …více
Abstract:
This thesis deals with issue of coping strategies in elite athletes of cross country skiing. The theoretical part describes the discipline of cross country skiing, theory of stress, coping strategies and area of sport psychology. The gained knowledge is applied to the chapter The issue of stress and sport. The aim of the empirical part is based on the hypotheses used to determine differences in coping …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2016
Zveřejnit od: 6. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Michal Šafář, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOZKA, Pavel. Strategie zvládání stresu ve vybrané sportovní disciplíně - běh na lyžích. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 6. 4. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses r7o3yg r7o3yg/2
6. 4. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
6. 4. 2016
Marklová, E.
7. 4. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.