Bc. Monika ŠNAIBERKOVÁ

Master's thesis

Netradiční experimenty z organické chemie v experimentální přípravě učitelů chemie

Unconventional experiments from organic chemistry in experimental preparation of chemistry teachers
Abstract:
V teoretické části této diplomové práce jsou popsány hlavní charakteristiky mikrovlnné chemie, její význam a užití mikrovlnného záření ve vzdělávání. V praktické části jsou popsány laboratorní postupy - zahřívání v mikrovlnné troubě, postup DSC, zahřívání na bodotávku. Hlavní část tvoří postup přípravy a izolace gama-apoallobetulinu.
Abstract:
In the theorethical part this diploma thesis there are described main characteristics of microwave chemistry, its importance and use of microwave radiation in education. In the practical part there are described laboratory procedures - microwave heating, method of DSC and warm up on melting point apparatus. The main part creates procedures of preparation and isolation gama-apoallobetulin.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 6. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. Mgr. Václav Richtr, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠNAIBERKOVÁ, Monika. Netradiční experimenty z organické chemie v experimentální přípravě učitelů chemie. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / Bi-Ch

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.