Bc. Monika ŠNAIBERKOVÁ

Diplomová práce

Netradiční experimenty z organické chemie v experimentální přípravě učitelů chemie

Unconventional experiments from organic chemistry in experimental preparation of chemistry teachers
Anotace:
V teoretické části této diplomové práce jsou popsány hlavní charakteristiky mikrovlnné chemie, její význam a užití mikrovlnného záření ve vzdělávání. V praktické části jsou popsány laboratorní postupy - zahřívání v mikrovlnné troubě, postup DSC, zahřívání na bodotávku. Hlavní část tvoří postup přípravy a izolace gama-apoallobetulinu.
Abstract:
In the theorethical part this diploma thesis there are described main characteristics of microwave chemistry, its importance and use of microwave radiation in education. In the practical part there are described laboratory procedures - microwave heating, method of DSC and warm up on melting point apparatus. The main part creates procedures of preparation and isolation gama-apoallobetulin.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Mgr. Václav Richtr, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠNAIBERKOVÁ, Monika. Netradiční experimenty z organické chemie v experimentální přípravě učitelů chemie. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Bi-Ch

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.