Michaela OPLETALOVÁ

Bakalářská práce

Ekonomické zhodnocení investice do fotovoltaické elektrárny

Economical assessing the profitability of investment to the solar power station
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na obnovitelné zdroje energie. Zejména pak na ekonomické zhodnocení efektivnosti investičního projektu, který v této práci představuje fotovoltaická elektrárna. Zjištěné skutečnosti a výsledky plynoucí ze zhodnocení, by měly napomoci potenciálním investorům v rozhodování, zda podobnou investici realizovat či nikoliv. Teoretická část práce se zabývá zejména problematikou …více
Abstract:
This bachelor thesis is intent on renewable energy sources especially it deals with economi-cal assessing the profitability of investment represented by a solar power station in this work. Established facts and results, which are consequenting from the appreciation of fin-dings, should help potential investors with a decision whether a simile investment carry out or not. The theoretical part covers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2010
Identifikátor: 17053

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OPLETALOVÁ, Michaela. Ekonomické zhodnocení investice do fotovoltaické elektrárny. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe