Erik Macej

Bakalářská práce

Implementace aplikace Schvalování směrnic na platformě Liferay 7 v kombinaci s React.js

Implementation of Directive Approval Application on Liferay 7 platform in Combination with React.js
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is a description of javascript library React.js, description of web platform Liferay 7 with regard to changes against version 6.2, description of framework OSGi and subsequent implementation of an application for administration and approval of directives which uses a combination of this technologies. In the thesis is, in addition to the above-mentioned technologies, …více
Abstract:
Cieľom tejto práce je popis javascriptovej knižnice React.js, popis webovej platformy Liferay 7 s ohľadom na zmeny oproti verzii 6.2, popis aplikačného rámca OSGi a následná implementácia aplikácie pre správu a schvaľovanie smerníc, ktorá využíva kombináciu týchto technológií. V práci je okrem popisu vyššie spomenutých technológií aj popis iných technológií ktoré som použil pri implementácii portletu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Karolína Burská
  • Oponent: RNDr. David Gešvindr

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky