Bc. Thanh Trang Pham

Master's thesis

Modely časových řad pro binární a spojitá meterologická data

Analyses of time series for binary and continuous meteorological data
Abstract:
V této diplomové práci se věnujeme modelům, kterými můžeme popsat chování časové řady denních úhrnů srážek. Prvním modelem, kterým se zabýváme, je binární homogenní markovský řetězec, na který aplikujeme logistický a log-lineární regresní model. Pokusíme se jimi popsat to, zda je výskyt srážek závislý na výskytu srážek v předchozím dni. Další modely, kterými se tato práce zabývá jsou modely z Boxovy …more
Abstract:
In this thesis we study models which can describe a pattern in time series of daily precipitation data. At first we study Markov chain and then we apply logistic and log-linear regression model on the Markov chain. We use this procedure to see relation between the presence of precipitation and the presence of precipitation day before. The other models which we study in this thesis are models from Box …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2017
  • Supervisor: doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta