Bc. Klára Škrobánková

Bakalářská práce

"Some War or Other": Plath's Treatment of History in Selected Poems

"Some War or Other": Plath's Treatment of History in Selected Poems
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá historií v básnickém díle americké autorky Sylvie Plath. Pomocí analýzy historických referencí ve vybraných básních se snaží popsat jak je s dějinami nakládáno a také najít důvody, které Plath k práci s dějinnými motivy vedou.
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the theme of history in the poetry of American author Sylvia Plath. The analysis of the historical references in the selected poems tries to describe how history is treated and it also aims to find the reasons that led Plath to the employment of these historical motives.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Martina Bilá
  • Oponent: doc. Michael Matthew Kaylor, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta