Bc. Linda Černá, DiS.

Bachelor's thesis

Ekologická dimenze podnikání

Ecological dimension of business
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá ekologickými aspekty podnikání. Teoretická část práce je věnována teorii udržitelného rozvoje, vývoji environmentálního přístupu k podnikání a vlivu evropského integračního procesu. Dále popisuje možnosti dobrovolných přístupů podniku v oblasti ochrany životního prostředí a institucionální a legislativní nástroje ochrany životního prostředí České republiky. Cílem praktické …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with ecological aspects of business. Theoretical part of the thesis is devoted to the theory of sustainable development, development of an environmental approach in business and the impact of the European integration process. It further describes the possibility of voluntary approaches of the companies in the area of protecting the environment and institucional and legislative …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2010
  • Vedúci: doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc.
  • Oponent: Ing. Jiří Klepsa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta