Jan Havel

Bachelor's thesis

Návrhové vzory v PHP

Design patterns in PHP
Anotácia:
Cílem práce je podat základní přehled nad oblastmi podpory objektově orientovaného programování a návrhových vzorů v kontextu programovacího jazyka PHP. Krom rešeršní části se shrnutím vývoje podpory objektového programování v jazyce PHP a shrnutím vývoje a významu návrhových vzorů byla v další části práce vytvořena příručka vybraných návrhových vzorů, které jsou v tomto jazyce využitelné. Vybrané …viac
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to give a basic overview of the areas of support objectoriented programming and design patterns in the context of the programming language PHP. This bachelor thesis includes recherché part with summary of the historic support of objectoriented programming in programming language PHP and a summary of the development and importance of design patterns. Moreover, a handbook …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2016
  • Vedúci: Rudolf Pecinovský
  • Oponent: Marko Ristič

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50621