Bc. Lukáš Fligr

Bakalářská práce

Problematika astma bronchiale ve výkonnostním sportu

The isue of asthma in the performance sport
Anotace:
V bakalářské práci jsem se zabýval problematikou astma bronchiale ve výkonnostním sportu, popsání základních termínů jako dýchací systém, astma, příznaky astmatu, vyšetření plic a léčba astmatu. Dále o vlivu astmatu na sportovce, pozátěžové astma, dechová cvičení a doping.
Abstract:
In the bachelor thesis I dealt with the issue of asthma in the performance sport, describing the basic terms such as respiratory system, asthma, asthma symptoms, lung examination and treatment of asthma. Furthermore, the impact of asthma on athletes, exercise-induced asthma, breathing exercises and doping.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Dovrtělová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ivan Struhár, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií