Adéla Buchtíková

Bakalářská práce

Transatlantic trade and investment partnership (TTIP) and its possible future impacts on SMEs in UK and their attitudes towards it

Transatlantic trade and investment partnership (TTIP) and its possible future impacts on SMEs in UK and their attitudes towards it
Abstract:
The international trade is the key to enrich every country in the world. Nowadays, the world becomes more and more globalized and international. The aim of this research is to introduce a trade agreement between the European Union and the United States of America called Transatlantic Trade and Investment partnership (TTIP). The European Union claims that TTIP will bring many possitive aspects which …více
Abstract:
Mezinárodní obchod je klíč k tomu, jak lze obohatit každou zemi na světě. V současnosti se svět stává více a více globalizovaným a mezinárodním. Cílem této práce je představit obchodní dohodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými, která nese název Transatlantická dohoda o obchodu a investicích. Evropská unie tvrdí, že tato dohoda by mohla mít mnoho pozitivních dopadů, které by zasáhly téměř …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Demel, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Buchtíková, Adéla. Transatlantic trade and investment partnership (TTIP) and its possible future impacts on SMEs in UK and their attitudes towards it. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta