Bc. Martin Lalošák

Diplomová práce

Vývoj spádovosti za službami ve vybraném regionu

Development of travels to services in selected region
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Vývoj spádovosti za službami ve vybraném regionu “ byl průzkum okresu Šumperk a dojížďka obyvatel za vybranými službami. Výzkum je prováděn v sektorech zdravotnictví, školství a maloobchodu se službami pomocí dotazníkového šetření, které byly zaslány představitelům všech obcí v okrese. Pro každý ze tří sektorů byly vymezeny parciální regiony na nadlokální a mikroregionální …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Development of travels to services in selected region” is to analyze Šumperk district and citizen commuting for chosen services. Research is realized within healthcare, education, shopping and services zones by questionnaire, which was sent to the main municipality representatives of each municipality in region Šumperk. For each of three sectors were defined parcial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2018
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Šilhan
  • Oponent: Ing. Dominika Tóthová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta