Bc. Veronika Beranová

Bachelor's thesis

Investiční a kapitálové životní pojištění v ČR

Investment and capital life insurance in the ČR
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a postupným rozvojem investičního a kapitálového životního pojištění na českém trhu v 21. století. Rozebírá problematiku tří pojišťovacích subjektů a jejich nabízených produktů na českém trhu. Teoretické poznatky probereme na konkrétních případech u konkrétních pojišťovacích společností. Na závěr zhodnotíme, která společnost je pro klienta nejvhodnější a jaký …viac
Abstract:
The bachelor thesis primarily focuses on advancement and progressive development of the investment and capital life insurance in the czech market in the 21st century. The thesis analyzes the questions of three insurace bodies and offered products in the market place. The theoretical grounding will be examined on the particular cases with connection to specific insurance companies. The most suitable …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2010
  • Vedúci: Mgr. Ing. Tomáš Prekop, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS