Mgr. Margita Filipová

Bachelor's thesis

Hrnčiarske pece na území Moravy a Slovenska so zameraním na pec z Hrušovan u Brna

Pottery kilns in the territory of Moravia and Slovakia with a view to kiln from Hrušovany near Brno
Abstract:
The bachelor thesis deals with the problem of pottery kilns of Moravia and Slovakia. The point of the thesis was collect these kilns from the literature, to analyse reasonable facts and the interpret information of pottery kiln from Hrušovany near Brno on the basis of pottery from this kiln.
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou hrnčiarskych pecí na území Moravy a Slovenska. Cieľom práce bolo zozbieranie týchto pecí z literatúry, vyhodnotenie dostupných faktov a spracovanie informácií o hrnčiarskej peci z Hrušovan u Brna na základe získanej keramiky z tejto pece.
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Dagmar Vachůtová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta