Bc. Jana Vernerová

Bakalářská práce

Povinnost zaměstnavatele k náhradě újmy při pracovních úrazech a nemocech z povolání

Employers responsibility of compensation for occupational injury and diseases
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o problematice povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody či nemajetkové újmy v souvislosti s pracovními úrazy a nemocemi z povolání. Cílem je popsat a rozebrat právní úpravu této problematiky a objasnit základní pojmy a otázky týkající se odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Práce vymezuje základní pojmy problematiky a obsahuje informace o podmínkách, kdy má …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of employers‘ responsibility of compensation for occupational injury and diseases. The aim is to describe and analyze the legal regulation of this issue and to clarify the basic concepts and issues related to compensation for occupational injury and diseases. In thesis basic concepts of the problem are defined. It also contains information on the conditions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Matějka Řehořová
  • Oponent: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní