Mgr. Barbora Horká

Diplomová práce

Vyhýbání se daňové povinnosti – příčiny, důsledky, možnosti řešení

Tax Avoidance – Causes, Consequences, Possible Solutions
Anotace:
Tématem diplomové práce je vyhýbání se daňové povinnosti. Práce hodnotí příčiny vedoucí k takovému jednání a důsledky daňových úniků v České republice. Seznamuje s relevantními instituty upravujícími dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně. Práce předkládá kritickou analýzu současné právní úpravy spotřební daně a DPH, to v ustanoveních bezprostředně souvisejících se segmentem …více
Abstract:
The subject of the thesis is the tax avoidance. The thesis evaluates the causes leading to such action and the consequences of tax evasion in the Czech Republic. It introduces the relevant institutions governing the transport of products subject to excise duty under suspension of excise duty. The thesis presents a critical analysis of the current legislation, excise duty and value added tax provisions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Alena Kerlinová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta