Tomáš Folprecht

Bakalářská práce

Návrh schématu řízení Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou organizační struktury Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Součástí práce je analýza současné organizační struktury organizace a na základě provedené analýzy je navrženo nové schéma řízení příspěvkové organizace.
Abstract:
The bachelor thesis is focused on issues of organizational structure of Krajské správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. The thesis analyzes the current organizational structure and, based on this study, a new management scheme of the allowance organization has been designed.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2017
  • Vedoucí: Ing. Helena Becková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Folprecht, Tomáš. Návrh schématu řízení Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera